Koszty uzyskania przychodu - co możemy do nich zaliczyć?

 
 • Interpretacja kosztów uzyskania przychodów
   
   
  Zmieniają się koszty uzyskania przychodów od 1 października 2019 r.
         Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT, już od 1 października 2019 r. będą obowiązywać podwyższone koszty uzyskania przychodów. Wzrośnie wynagrodzenie netto pracowników, obniżona zostanie skala podatkowa z 18% do 17%, podwyższone zostaną ryczałtowe KUP, poniżej link do strony z szczegółami na stronie Ministerstwa Finansów.

  Dzięki obniżeniu stawki PIT z 18% do 17% i podwyższeniu KUP nastąpi zmniejszenie kosztów pracy  Definicja kosztów uzyskania przychodu
  Jednomyślnie brzmiący art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodu uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła tych przychodów. Obowiązkowo do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć wydatków wymienionych w art. 23 ustawy. Kosztów uzyskania przychodów nie stanowią między innymi koszty reprezentacji, w tym w szczególności wydatki na usługi gastronomiczne, zakupy żywności oraz napojów czy składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa (z pewnymi wyjątkami).
   

  Koszty uzyskania przychodu w praktyce
  W praktyce do kosztów podatkowych można zaliczyć wszelkie wydatki, które przedsiębiorca ponosi w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia czy zachowania jego źródła, a które nie zostały wymienione w art. 23 ustawy. Należy jednak pamiętać o tym, że obowiązek udowodnienia związku między poniesionym kosztem a osiągniętymi przychodami leży po stronie podatnika. Oczywiście, zawsze muszą to być wydatki bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością.
   

  Co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów
  Należy pamiętać, że to co może stanowić koszt uzyskania przychodu uzależnione jest przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
  Do podstawowych kosztów uzyskania przychodu zalicza się zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych.
  Jako standardowe koszty firmowe można uznać takie wydatki jak np.:
   
          »  zakup pieczęci firmowej,
          »  komputer bądź laptop,
          »  oprogramowanie niezbędne do prowadzenia działalności np. do księgowości online,
          »  telefon oraz abonament do telefonu,
          »  domena internetowa,
          »  utrzymanie i wyposażenie lokalu (czynsz, media, telekomunikacja),
          »  usługi księgowe,
          »  opłaty bankowe (w przypadku rachunku firmowego),
          »  odpisy amortyzacyjne od środków trwałych.
          »  koszt wynagrodzenia pracowników,
          »  drukarka, skaner i inne akcesoria elektroniczne,
          »  książki i czasopisma branżowe,
          »  logotyp i wizytówki,
          »  koszt reklamy,
          »  koszt podróży służbowych,
          »  zakupy paliwa i inne koszty związane z eksploatacją pojazdu,