Informacja prawna


Prawa własności intelektualnej
 
Cała treść niniejszej strony internetowej (obejmując, lecz nie ograniczając się do nich, teksty, obrazy, pliki tekstowe, dźwiękowe) jest własnością Moniki Kopciowskiej i jest chroniona przez normy krajowe i międzynarodowe w zakresie własności przemysłowej i intelektualnej.
 
Reprodukcja, modyfikacja, kopiowanie, użycie, dystrybucja, sprzedaż, upublicznianie lub wszelkie inne wykorzystanie informacji zawartej na stronie (w tym samego projektu, konfiguracji i formy prezentacji strony internetowej) dokonywane bez upoważnienia Moniki Kopciowskiej, stanowi naruszenie prawodawstwa obowiązującego w zakresie własności intelektualnej.
 
Dostęp do informacji i zawartości niniejszej strony internetowej nie pociąga za sobą żadnego zrzeczenia się, przekazania, licencji ani cesji całkowitej czy częściowej jakiegokolwiek prawa wynikającego z własności intelektualnej lub przemysłowej.

mkopciowska@interia.pl