Co to jest samozatrudnienie?

 
 • Można określić je jako sytuację, w której osoba fizyczna po prostu podejmuje działalność gospodarczą we własnym imieniu, na własny rachunek i na własne ryzyko.  Zalety związane z przejściem na samozatrudnienie:
        
  • - Większe przychody – samozatrudnienie jest korzystniejsze dla pracodawcy w porównaniu do umowy o pracę
             (ekonomicznie i organizacyjnie), dlatego jest skłonny zapłacić więcej.
  • - Możliwość przyjmowania zleceń od innych kontrahentów– działając na samozatrudnieniu u byłego pracodawcy możesz
             nawiązać współpracę z innymi zleceniodawcami lub równolegle prowadzić drugi biznes.
  • - Satysfakcja z wykonywanej pracy oraz możliwość przełożenia zainteresowań na dochód.
  • - Poczucie niezależności i wolności– jesteś szefem sam dla siebie, sam decydujesz o czasie i miejscu pracy.
  • - Odliczenie podatków od produktów i usług przeznaczonych do prowadzenia działalności – każdy zakup na firmę pomniejszy
             Twoje zobowiązanie podatkowe wynikiem, czego realnie zapłacisz mniej za zakupy na firmę.

   
  Wady związane z przejściem na samozatrudnienie:
  • - Odpowiedzialność finansowa i prawna.
  • - Rozliczanie podatków – najczęściej wiąże się to ze zlecenie obsługi księgowej do biura rachunkowego.
  • - Nienormowany czas pracy – często wynagrodzenie ustalane jest za realizację konkretnego projektu wynikiem,
       czego samozatrudniony pracuje dłużej niż 8 godzin dziennie.
  • - Niestabilne zarobki – nie pracujesz, nie zarabiasz.